ร่วมงานพิธี มหามงคล เททองหล่อองค์เจ้าพ่อพญาแก้วแห่งเมืองเชียงของ

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย

นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะ ร่วมงานพิธี มหามงคล เททองหล่อองค์เจ้าพ่อพญาแก้วแห่งเมืองเชียงของ ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว บ้านสบสม หมู่ 3 โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ และมีผู้เข้าร่วมงาน อย่างมากมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ ร่วมป้องกัน โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วยการวัดอุณภูมิคัดกรองของร่างกาย และสวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย โดยพร้อมเพรียงกัน