ร่วมงาน บำเพ็ญกุศลศพ งานฌาปนกิจศพพี่สาวเลขานุการนายกฯ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิภัทร พรมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสมาชิกสภาฯ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมงาน บำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดสบสม และงานฌาปนกิจศพ นางสาวพรรณทิพ เทพมูล พี่สาว นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกฯ ณ ฌาปนสถานสุสานทุ่งฟ่อน ตำบลเวียง นางสาว
ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนางสาวพรรณทิพ เทพมูล เป็นอย่างยิ่ง