ร่วมทำบุญตานก๋วยสลากภัตต์ วัดหาดไคร้

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมทำบุญตานก๋วยสลากภัตต์
ณ วัดหาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย