ร่วมทำบุญตานก๋วยสลากภัตต์ วัดสบสม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมทำบุญตานก๋วยสลากภัตต์
ณ วัดสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย