ร่วมทำบุญตานก๋วยสลากภัตต์ วัดหลวง

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายเฉลิม ตาวิยะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมทำบุญตานก๋วยสลากภัตต์ ณ วัดหลวง หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย