ร่วมพิธีการรับ-มอบข้าวกล่องพระราชทาน

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีการรับ-มอบข้าวกล่องพระราชทาน ณ วัดสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย