ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ทำความสะอาดศาสนสถาน”

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ทำความสะอาดศาสนสถาน" ณ วัดสบสม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย