ร่วมพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นพื้นป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563 ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะผู้บริหารและ พนักงานจ้าง แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพลิกฟื้นพื้นป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และนายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และ กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดเชียงราย จำนวนประมาณ 200 คน