ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมานันท์ ฐิตธมโม (หลวงพ่ออานนท์ คำนวล)

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี , นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลฯ ,พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมานันท์ ฐิตธมโม (หลวงพ่ออานนท์ คำนวล) ณ วิหาร วัดหลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย