ร่วมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid – 19 “ลดราคา ช่วยประชาชน” ในการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ร่วมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid – 19 “ลดราคา ช่วยประชาชน” ในการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อค่าครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงของ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ