ร่วมใจสู้ภัยโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ร่วมใจสู้ภัยโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด 19) โดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 เช่นตั้งจุดคัดกรอง การบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดให้ผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดวันศุกร์ และต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้ากันทุกคน และรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคล็อคสายรัดคางและจัดระเบียบการจอดรถเป็นต้น