สนับสนุนมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้คลังอาหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
คลังอาหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดทำตู้ ปันน้ำใจ ปันอาหาร ปันความสุข "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนชาวเชียงของที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคโควิด-19 และเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของบริจาคใส่ในตู้เพื่อทำบุญแบ่งปัน ใครหิว ใครขาด เชิญหยิบฟรี ใครมีช่วยกันเติม ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบพระคุณ พระเซ็งกิม กตสิทโท เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์และ#ร้านเชียงของยนต์อะไหล่ยนต์ ที่ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้คลังอาหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดตั้งตู้ปันสุข
ณ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หน้าตลาดสดประตูชัย โดยขอเชิญชวนบริจาด อาหาร สิ่งของอุปโภค บริโภค ได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ทุกวัน