ลงพื้นที่ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมปลูกต้นชมพูพันธุ์พิทย์

วันพุธ ที่ 22 เมษายน 2563
ณ บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่งริมน้ำสม
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมปลูกต้นชมพูพันธุ์พิทย์ จำนวน 99 ต้น เนื่องในกิจกรรมปลูกต้นไม้(วันต้นไม้แห่งชาติ) เฉลิมพระเกียรติ๖๘พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่งริมน้ำสม เพื่อเป็นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลให้มีความร่มรื่นสวยงาม