วัดสบสม

วัดสบสมเป็นอีกวัดหนึ่งในเชียงของที่มีบริเวณวัดด้านทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำโขง  ตั้งอยู่บ้านสบสม ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ไปทางถนนสายสบสม – หาดไคร้ ประมาณ  1  กิโลเมตร  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าศรีสุขสม”  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงของ   ภายในบริเวณวัดร่มรื่นสะอาดสะอ้าน  ด้านหน้าวัดมีลานพักผ่อน  สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์น้ำโขง และเมืองห้วยทรายของ สปป.ลาว  นอกจากนี้ในวันที่  26  มกราคม  ของทุกปี  วัดสบสมยังเป็นสถานที่จัดประเพณีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงของ  ประเพณีเก่าแก่อันเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวเชียงของทุกปี...