วัดหาดไคร้

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่เด่นๆในวัดจะมีเพียงพระประธานและพญานาคหน้าวัดแม่น้ำโขงช่วงผ่านหน้าวัดหาดไคร้นี้เป็นวังน้ำลึก  และเป็นช่องแคบกว่าแม่น้ำโขงช่วงอื่น เป็นจับปลาบึกเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย
การจับปลาบึกที่บ้านหาดไคร้ มักจะทำพิธีอยู่ที่ลานหน้าวัดไคร้ ดำเนินการโดยชมรมจับปลาบึก อำเภอเชียงของ โดยมีการจับฉลากระหว่างเรือจากฝั่งไทยและลาวสลับกันก่อนเปิดฤดูจับปลาจะมีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกในวันที่ 18 เม.ย.ที่ลานจับปลาบึกริมแม่น้ำโขงด้านหลังวัดหาดไคร้ปลาบึกที่จะจับขายได้คือปลาบึกตัวผู้ที่โตเต็มวัยเท่านั้น หากเป็นปลาตัวเมียจะรีดไข่หรือขายให้กับกรมประมงเพื่อนำไปขยายพันธุ์