สวัสดีปีใหม่ 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ดำเนินการผลิตโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ขอขอบคุณ เพลงพระราชนิพนธ์ : พรปีใหม่
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์ และ วิโอเลต วอเทียร์
เรียบเรียง : วิชญ วัฒนศัพท์

https://youtu.be/-ZoRz7bkd_Q