หลวงพ่อพระธรรมวิสุทธิญาณ วัดเทพนิมิต อ.เชียงของ ที่ได้มาบริจาคตู้ปันสุข เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 กราบขอบพระคุณพระครูปลัดวิสุทธิญาณวัฒน์พร้อมศิษยานุศิษย์ในนาม พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวิสุทธิญาณ วัดเทพนิมิต อ.เชียงของ
ที่ได้มาบริจาคตู้ปันสุข เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ซึ่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของจะได้นำไปใส่ตู้ปันสุข ในวันพรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ด้านหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอกราบนมัสการขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้
#ทำบุญแบ่งปันใครหิวใครขาดเชิญหยิบฟรี
#ใครมีช่วยกันเติม
#สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ