ออกตรวจและจัดระเบียบตลาดนัด อีกทั้ง ร่วมใจสู้ภัยโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นำทีม อปพร. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกตรวจและจัดระเบียบตลาดนัด อีกทั้ง ร่วมใจสู้ภัยโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อคล็อคสายรัดคาง ร่วมกับตลาดนัดวันศุกร์ หน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของและบริเวณริมทางเท้าข้างวัดศรีดอนชัย โดยให้ดำเนินการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนภายในตลาดฯ อาทิ การตั้งจุดคัดกรอง มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดให้ผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน