ออกสำรวจความพร้อมผู้ปกครองนักเรียน สร้างความเข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้ออกสำรวจความพร้อมผู้ปกครองนักเรียน สร้างความเข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครอง สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนฯ จัดขึ้นในการทำควบคู่ไปกับการสอนออนไลน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาฯ โดยคณะครูได้จัดทำใบงาน แบบฝึกหัด พร้อมอุปกรณ์ นำไปมอบให้กับนักเรียน โดยให้คำแนะนำผ่านผู้ปกครอง ก่อนเปิดเทอมวันที่ 1 ก.ค. จะมีใบงาน และแบบฝึกหัด ให้นักเรียนทำ แล้วให้ผู้ปกครองนำมาส่งที่โรงเรียนฯ พร้อมรับใบงาน แบบฝึกหัด ชุดใหม่กลับไปทำ