เข้าร่วมงานศพหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมานันท์ ฐิตธมโม (หลวงพ่ออานนท์ คำนวล)

วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานศพหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมานันท์ ฐิตธมโม (หลวงพ่ออานนท์ คำนวล) ณ วิหาร วัดหลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย