เข้าเคลียร์พื้นที่ภายในบริเวณเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563
ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของม
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าเคลียร์พื้นที่ภายในบริเวณเทศบาลตำบลเวียงเชียงของและโรงเลี้ยงไส้เดือนหลังจากโดนพายุลูกเห็บถล่ม ที่ผ่านมา