เทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมพิธีรดน้ำศพหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมานันท์

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉิลม ตาวิยะ นายกเทศมนตรี,นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ,นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมานันท์(ตุ๊ลุงนนท์)อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงและอดีตเจ้าคณะตำบลเวียงเขต 2 อ.เชียงของ จ.เชียงราย