เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมใจสู้ภัยโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นำอปพร. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมใจสู้ภัยโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) ณ ตลาดนัดวันพฤหัส ณ ลานด้านหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยได้ดำเนินการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 เช่นตั้งจุดคัดกรอง การบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดให้ผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อคล๊อคสายรัดคาง
และจัดระเบียบการจอดรถ