เทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดหาดไคร้

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 วันลอยกระทง เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย