เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

🙏 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ทรงเจริญพระชันษา 38 ปี
💙 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ