เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเคลียร์พื้นที่กลับสู่สภาวะปกติ

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ยังคงเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเคลียร์พื้นที่กลับสู่สภาวะปกติ