เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัย อย่างเต็มกำลัง

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัย อย่างเต็มกำลัง