โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน นายศักดิ์สิทธิ มะลัยโย ปศุสัตว์อำเภอเชียงของ เป็นวิทยากร ให้การอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้เพื่อลดอุบัติการณ์เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์