โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นวันแรกของเทอม 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เปิดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นวันแรกของเทอม 1/2564

สร้างความสุขและสนุกสนานให้กับนักเรียนผู้สูงอายุทุกคนเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งหน้าของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะเป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563