การประชุมคณะทำงานด้านการจัดกิจกรรมประกวดพลุไฟ

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการจัดกิจกรรมประกวดพลุไฟ (บอกไฟดอก) งานเทศกาลสงกรานต์แห่พระร้อยองค์ริมโขงเชียงของ ประจำปี 2564 เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันประกวดพลุไฟ (บอกไฟดอก) ในวันที่ 13 เมษายน 2564 ณ สนามริมแม่น้ำโขง ท่าผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย