การประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่​ 19 มีนาคม​ 2564​ เวลา​ 09.30​ น.​ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำพนักเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ​เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตอำเภอเชียงของ ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม​ของ​ประชาชน​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​เชียงราย​ ณ​ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย