การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของนำโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ