การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาขาว วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย