การอบรมการจัดทำฝายต้นน้ำลำธารด้วยดินซีเมนต์ และการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำฝาย

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการอบรมการจัดทำฝายต้นน้ำลำธารด้วยดินซีเมนต์ และการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำฝาย เพื่อเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมจัดทำฝายด้วยดินซีเมนต์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย