กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับสงกรานต์ 2564

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ลานท่าผาถ่าน ระหว่าง บ้านวัดหลวง หมู่ 2 และบ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้นำพนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน บ้านวัดหลวง บ้านเวียงแก้ว และบ้านเวียงดอนชัย เพื่อเป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับสงกรานต์ 2564 โดยท่าผาถ่านจะจัดเป็นสถานที่จัดงานการแข่งขันบอกไฟดอก ในเวลา 19.00 น. วันที่ 13 เมษายน 2564 นี้ อีกทั้งยังสามารถจัดไว้สำหรับรองรับการจอดรถ และอื่นๆอันสมควรได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม โปรดช่วยดูและรักษาความสะอาดด้วย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ต่อไป เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้