กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง

วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับ ประชาชน บ้านเวียงแก้ว และส่วนราชการในพื้นที่ ณ คูเมือง บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 เพื่อจัดเก็บวัชพืช ขยะ และสิ่งปฎิกูลในคูเมือง ให้เกิดความสะอาดแก่บ้านเมืองบ้าน