กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ระเบียงริมโขง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี โดยการปลูกดอกกระดุมทองและถั่วบราซิล ตรงบริเวณเกาะกลางที่มีพื้นที่ว่าง ตั้งแต่หน้า นรข.จนถึง บ้านตำมิละเกสเฮาส์ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบคุณ คุณปฏิพัทธิ์ วิจิตรโสภณ เจ้าของไร่แสงอรุณ บ้านผากุบ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นอย่างสูง ที่ได้เอื้อเฟื้อ พันธุ์ต้นกาบหอย และถั่วบราซิล