กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 7.00 น. สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2564 ตามโครงการเทศบาลร่วมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีพระสงฆ์จำนวน 99 รูป เริ่มตั้งแต่ท่าเรือบั๊ก (บ้านหัวเวียง) จนถึงวัดหาดไคร้ โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี และ นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเข้าการตักบาตรในครั้งนีั โดยพร้อมเพรียงกัน