กิจกรรมทำความสะอาด/Big Cleaning day ในช่วงบ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยประมาณ กิจกรรมทำความสะอาด/Big Cleaning day ในช่วงบ่ายวันนี้ เริ่มต้นจากการล้างทำความสะอาด ณ บริเวณระเบียงริม โขง จุดเริ่มต้นคูเมืองบ้านเวียงแก้ว ถึงบ้านวัดหลวง โดยมีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 และบ้านวัดหลวง หมู่ 2 ฯลฯ