กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์แยกกักชุมชน Community lsolation (CI)

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิวเชียงของ ด้วยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอเชียงของ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์แยกกักชุมชน Community lsolation (CI) จากเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จึงได้กำหนดแผนดำเนินการซักซ้อมและผู้ป่วยเสมือนจริง โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน และ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง หัวหน้าสถานีเรือเชียงของ ผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3502 ผู้บังคับหมวด ตชด.ที่ 326 ส่วนเเยกเชียงของและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ฯลฯ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมการซักซ้อมดังกล่าวด้วย