กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับระเบียงโขง

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับระเบียงโขงโดยร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนและเอกชนในพื้นที่ ดังนี้

1.ผู้นำชุมชน เช่นผู้ใหญ่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเป็นต้น

2.ตำรวจน้ำ เชียงของ

3.ตำรวจภูธรเชียงของ

4.โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ

5.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเวียงเชียงของ

ฯลฯ

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ