กิจกรรมพัฒนาระเบียงโขงจากคูเมืองบ้านเวียงแก้วถึงท่าผาถ่าน

บรรยากาศกิจกรรมพัฒนาคูเมืองบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 และ ท่าผาถ่าน บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง