กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ

วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งตามโครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารกรณีครบวาระ ณ อาหารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ