กิจกรรมโครงการวันสำคัญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน ร่วมงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน