กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

วีดีโอภาพกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ