คณะผู้บริหารเข้าร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี ๕๖ พรรษา พระครูบวรรัตนธรรม

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อม คณะผู้บริหาร เข้าร่วม งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี ๕๖ พรรษา พระครูบวรรัตนธรรม เจ้าคณะอำเภอเชียงของ ณ วัดสบสม