คณะผู้บริหาร เข้าสักการะบูชาเจ้าพ่อพญาดั้ง

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นาย ฐ์มณฑล ศิริธาราธิคุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และนาย นครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าสักการะ บูชา เจ้าพ่อพญาดั้ง ณ บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงของรู้จักและให้การเคารพสักการะบูชาอีกองค์หนึ่ง