ช่วยเหลือในกรณีประสบวาตภัย

วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำเงินส่งมอบให้ประชาชนบ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือในกรณีประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา