ตรวจงานโครงการก่อสร้างปฏิมากรรมปลาบึก

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ระเบียงริมโขง หน้าวัดหาดไคร้ หมู่ 7 นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ออกตรวจงานโครงการก่อสร้างปฏิมากรรมปลาบึก บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย