ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อปพร.

วันอาทิตยที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย ดร กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และนายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้เดินทางไปยัง โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ ที่ได้กำหนดให้เป็นศูนย์ Comunity Isolution (CI) เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อปพร. ที่ได้ปฏิบัติงาน ในการรับชาวเชียงของ เชียงรายกลับบ้านเพื่อมาทำการรักษาโรคโควิด19 โดยที่จะได้จัดการรับตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ ตามนโยบาย "ฮับคนเจียงฮายปิ้กบ้าน" ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย